Espot TV

Hotel Spa Terraza

Espot per a TV de l'Hotel Spa Terraza, Roses (Costa Brava). 

Crèdits

Realització: Vicenç Asensio

Guió: Marta Puigsegur

Veu en off: Raül Llorens

 
Comparteix
×